Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez Masters Dojo współfinansuje 2019

 

 

keep calm2

 

Rejestracja na zajęciaNa tej stronie zapiszesz siebie lub swoje dziecko na zajęcia. Zajmie Ci to nie więcej niż 2-3 minuty :-)

Pole obowiązkowe (*)
Wybierz typ zgłoszenia
Invalid Input

 
Osoba niepełnoletnia – wypełnia rodzić/prawny opiekun:
Wypełnia osoba pełnoletnia:
Imię i Nazwisko(*)
Proszę podaj Imię i Nazwisko

Data urodzenia:(*)
Podaj poprawną datę Urodzin

PESEL:(*)
Podaj poprawny numer PESEL

Adres e-mail(*)
Podaj poprawny adres e-mail

Numer telefonu:(*)
Podaj poprawny nr telefonu

Adres zamieszkania:(*)
Podaj poprawny adres zamieszkania

Szkoła:
Invalid Input

- dotyczy uczniów

Klasa
Invalid Input

- dotyczy uczniów

Szkoła:(*)
Uzupełnij dane

Klasa(*)
Uzupełnij dane

Grupa treningowa:(*)
Wybierz grupę treningową

Dane rodzica/opiekuna prawnego:
Nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego:(*)
Podaj Imię i Nazwisko

Numer telefonu:(*)
Podaj poprawny nr telefonu

Adres e-mail:(*)
Podaj poprawny adres e-mail

Zgody i oświadczenia:
(*)
Zgoda obowiązkowa

Oświadczam, że jako rodzić/prawny opiekun wyrażam zgodę na udział syna/córki/podopiecznego w zajęciach sportowych z elementami karate kyokushin. Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia dziecka jest dobry i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka do celów promocyjnych Masters Dojo WASW w tym zdjęć cyfrowych i analogowych, nagrań wideo i innych na wszelkich polach eksploatacji. Oświadczam, że w razie poniesienia jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu podczas treningu nie będę rościł pretensji i dochodził odszkodowania w żadnej z przyjętych form.
NIE dotyczy grupy początkującej: Wyrażam zgodę na udział w zajęciach karate kyokushin oraz w walkach kontaktowych. Jestem świadomy ryzyka utraty zdrowia i życia. Oświadczam, że dziecko/podopieczny posiada i będzie posiadać ważne (nie starsze niż sześć miesięcy) orzeczenie lekarza sportowego stwierdzające zdolność do uprawiania karate kyokushin.

Niniejsze oświadczenie nie podlega zmianom ustnym.

(*)
Zgoda obowiązkowa

Oświadczam, że znam zasady walki, obowiązujące przepisy. W pełni i bez jakichkolwiek zastrzeżeń zwalniam organizatorów zajęć, instruktorów, trenerów, pracowników, przedstawicieli, członków od jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z potencjalnie zaistniałego wypadku, kontuzji lub utraty zdrowia, którego to wydarzenia mógłbym być ofiarą lub powodem. Jednocześnie oświadczam, że posiadam ważne (nie starsze niż sześć miesięcy) orzeczenie lekarza sportowego stwierdzające zdolność do uprawiania karate kyokushin oraz, że będę je samodzielnie odnawiał. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku do celów promocyjnych Masters Dojo WASW w tym zdjęć cyfrowych i analogowych, nagrań wideo i innych na wszelkich polach eksploatacji. Wyrażam zgodę na udział w zajęciach karate kyokushin oraz w walkach kontaktowych. Jestem świadomy ryzyka utraty zdrowia i życia.

Niniejsze oświadczenie nie podlega zmianom ustnym

(*)
Zgoda obowiązkowa

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich (lub/i mojego dziecka) danych osobowych na potrzeby realizacji celów działalności Masters Dojo WASW przez Masters Dojo WASW, ul. Van Gogha 9b/9, 03-188 Warszawa w celach informacyjnych oraz marketingowych.

(*)
Zgoda obowiązkowa

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję go.

(*)
Zgoda obowiązkowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących Masters Dojo WASW o charakterze informacyjnym i handlowymi poprzez telefon, email, newsletter.

(*)
Zgoda obowiązkowa

Potwierdzam poprawność powyższych danych

Captcha(*)
Captcha
Wczytaj kolejnyPrzepisz poprawnie tekst z obrazka

Przepisz text z obrazka.

Polityka Prywatności

Masters Dojo

Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie można kopiować treści (C) bez zgody autora.

Kontakt

e-mail: kontakt@mastersdojo.pl
 
501 500 914 - Sensei Piotr
506 537 516 - Sensei Łukasz

Dołącz do Nas